Želeo bih da sam zvezda

Želeo bih da sam zvezda

488

Želeo bih da sam zvezda. Cele noći bih promatrao tvoje prekrasno lice i milovao tvoje snove. Jedino čega bih se bojao, bila bi zora koja bi me na celu večnost jednog dana odvojila od tebe.